nieuws  

Nieuws@ VTV Pastoor Barten

 

 

 
line decor
  
Laatst bijgewerkt: 18-11-2019
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws

Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) inzake
nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hierbij nodigt het bestuur u uit, voor de buitengewone ALV op Zaterdag 14 december om 10 uur
in de kantine.

Agenda:
1. Welkom en introductie
2. Toelichting van het Bestuur op de belangrijkste punten in de nieuwe Statuten en het
Huishoudelijk Reglement
3. Discussie en besluitvorming over alle artikelen

Klik op onderstaande linken om de documenten te openen
Volledige uitnodiging (inclusief toelichting noodzaak)
Concept Statuten
Concept Huishoudelijk Reglement


Mest
Zaterdag 16 november wordt begonnen met het uitrijden van de mest.
Voor huurders die nog geen mest besteld hebben, is er wat extra mest besteld.
In de winkel kun je informeren of je nog mest kunt halen voor je tuin.

Secretaris gezocht
Onze vorige secretaris, Sylvia Hobeijn, is gestopt met haar secretariswerk vanwege
haar gezondheid. Vandaar dat we op korte termijn op zoek naar een vervanger of
vervangster. Wil je weten wat het werk inhoudt en wat er van je wordt verwacht
open dan onderstaande taakomschrijving door op de link te klikken.

Taakomschrijving secretaris

Afvoer groenafval
Tuinafval kan vanaf 6 november tot 20 november op de parkeerplaats gestort
worden.


Oproep redactie clublad
oproep

Algemene ledenvergaderingen 2019
Zaterdag 23 februari om 10:00 in de kantine
Zaterdag 5 oktober om 10:00 in de kantine


Buitengewone ledenvergadering 2019
Zaterdag 14 december om 10:00 in de kantine

[naar boven]

Ut tuinwinkeltje
Als de winkel gesloten is en de beheerder is op de tuin, dan is hij u graag van dienst.
Fons heeft tuin 43-44. U kunt hem ook bellen op 06 23552766.

[naar boven]

Bestrijding coloradokever
De coloradokever vormt bij nalatigheid van pachters een buitengewoon ernstige bedreiging voor ons complex. Bij vastgestelde aanwezigheid van de kever, larf en/of eitjes op het aardappelperceel van
een tuin is bestrijding absoluut noodzakelijk en moet deze snel ter hand worden genomen in verband
met de zeer snelle vermenigvuldiging van coloradokevers en verspreiding  over het hele complex.


Volledige tekst: Bestrijding coloradokever vanaf 2019


Nieuw bankrekeningnummer
De volkstuinvereniging is voor de bankzaken overgestapt naar de Regiobank.
De nieuwe bankgegevens zijn:
Volkstuinvereniging Pastoor Barten

NL 44 RBRB 0706 6228 04

[
naar boven]

Vrijwilligers gezocht
Leden die bereid zijn vrijwilligerswerk te doen kunnen zich schriftelijk opgeven bij
het bestuur.

[naar boven]