Bestuurshamer  

Bestuur @ VTV Pastoor Barten

 

 
line decor
  
Laatst bijgewerkt: 14-04-2019
line decor
 
 
 
 

 
 

Bestuur en commissies

Bestuur

Naam

Functie

Tuinnummer

Hans de Boer Beheer openbare Ruimte 31-32

Sylvia Hobeijn

Secretaris

59-60

Piet Das

Penningmeester

21-22

Ton Diks

Algemeen Bestuurslid

25-26

Anita de Gier

Algemeen Bestuurslid

29-30

Chris Boelens

Voorzitter

225

Inloopspreekuur Bestuur
Elke zaterdag van 10:30 tot 11:00 uur in de bestuurskamer van de kantine. Buiten deze tijden kunt u een afspraak maken.

Werkgroepen en commissies
Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen en commissies actief. Het overzicht kunt u terug vinden op pagina 1 van ons clubblad.

Statuten en regelementen
Als u lid wordt ontvangt u eenmalig de statuten en het huishoudelijk reglement op papier, dat op dat moment van kracht is. Hieronder staan de actuele documenten.

Statuten (herzien februari 2015)

Huishoudelijk Reglement (herzien nov 2015)